لینک دانلود طرح تفصیلی شهرستان ملارد

ملارد یکی از شهرستانهای استان تهران است. این شهر در بخش مرکزی شهرستان ملارد واقع شده است. شهرستان ملارد از شمال با فردیس و از جنوب با دهستان جوقین و شرقا به دهستان بی بی سکینه هم جوار است. امروزه ملارد و سرآسیاب و مارلیک مجموعاً شهر ملارد را تشکیل می دهند.
ملارد یکی از شهرستانهای استان تهران است. این شهر در بخش مرکزی شهرستان ملارد واقع شده است. شهرستان ملارد از شمال با فردیس و از جنوب با دهستان جوقین از مشرقبا دهستان بی بی سکینه هم جوار است. امروزه ملارد و سرآسیاب و مارلیک مجموعاً شهر ملارد را تشکیل می دهند.
مسیر راهی که ملارد قدیم را به شهریار و از آنجا به تهران متصل می نمود. تا پیش از احداث راهی که اکنون وجود دارد ، از کوچه ای که روبروی مسجد ملارد قرار گرفته و امروزه به آن خیابان شهداء گفته می شود می گذشت.

پیش از احداث خیابان اصلی ملارد ، راهی که از کرج به ملارد می آمد بسیار باریک و در محدوده بانک سپه امروزی در بن بست دیوار یک باغ قرار می گرفت. از این رو برای رفتن به محدوده چهار راه ملارد از خیابانی که امروزه به به ان خیابان شهداء گفته می شود رد شده و پس از گذشتن از کردآباد به چهارراه ملارد می رفتند.
براساس سرشماری سال 1390 جمعیت شهرستان ملارد حدود 373/994 نفر می باشد که 182939 نفر آن را زنان و 189866 نفر آنان را مردان تشکیل می دهند. همچنین از این تعداد 310050 نفر در نقاط شهری و 63861 نفر در نقاط روستایی ساکن می باشند.
شهرداری ملارد مهرماه 1374 از سوی وزارت کشور با 26 نفر نیرو تاسیس گردید بخش شهرداری در بدو تاسیس شامل
1.معاونت اداری و مالی 2. امور ساختمانی 3. دبیرخانه و بایگانی 4. امور اداری 53. کارگزینی 6. اصناف 7. کارپردازی 8. موتوری 9. انبار 10. پلیس ساختمانی (کنترل و نظارت) 11. روابط عمومی 12. فضای سبز 13. حراست 14. مرکز پیام 15. امور ورزش 16. خدمات اداری 17. خدمات شهری که به صورت پیمانکاری اداره می شد.
واحد آتش نشانی و گلزار به صورت وابسته به خدمات شهری مشغول به کار بودند.
اما امروزه شهرداری ملارد در سال 1394 با قریب 1000 نفر پرسنل در بخشهای ذیل مشغول به خدمت رسانی می باشد.
1.. شهرداری مرکزی شامل : حوزه شهردار ، معاونت اداری و مالی ، مشاوران جوان ، مدیریت امور اداری و کاگزینی ، کمیسیون ماده 100 ، حسابداری ، امور مالی ، رایانه ، درآمد ، دبیرخانه و بایگانی ، اصناف ، اجرائیات ، کارپردازی ، بایگانی مالی ، رفاه ، ممیزی ، بسیج ، تاسیات و ...

ادارات شامل :

الف. اداره حراست
ب . اداره بازرسی و پاسخگویی به شکایات
ج. اداره روابط عمومی
د. اداره طرح و برنامه
ذ. اداره حقوقی و املاک

معاونت ها شامل :

الف . فنی و شهرسازی
ب. حمل نقل و ترافیک
ج. فرهنگی و اجتماعی
د. زیست محیطی و فضای سبز
ذ. اداری و مالی
ر . فنی و عمرانی

سازمانها

الف. بهشت شهدای ملارد
ب. پارکها و فضای سبز
پ. میادین میوه و تره بار
ت. اتوبوسرانی
ج. تاکسیرانی
د. آتش نشانی و خدمات ایمنی
و. مدیریت پسماند
ه. خدمات موتوری