وکیل املاک جه کسی می تواند باشد؟ قطعاً باید وکیلی باشد که بتواند در امور ملکی از عهده انتظارات و خواسته های موکلین خود برآید. در حال حاضر تعداد وکلای دعاوی ملکی کم نیست. اما همه نمی توانند به یک میزان پاسخگوی نیازهای حقوقی کسانی باشند که گرفتار مشکلات ملکی شده اند. اگر می خواهید بدانید شهروندان ، با چه نوع مشکلات ملکی درگیر هستند، بد نیست کمی از وقت خود را به ما بدهید. برخی از این دعاوی در اینجا مطرح می شوند. می خواهیم ببینیم آن دعاوی چه نوع دعاوی هستند. ضمن اینکه بدانیم وکیل املاک، چگونه می تواند در آن ها به موکلین خود کمک کند.
قبل از هر چیز باید ببینیم اصولاً دعاوی ملکی به چند دسته تقسیم می شوند.
دعاوی ملکی، حقوقی یا کیفری؟
آنچه که بیش از هر چیز باید بدانیم آن است که دعاوی ملکی یا جنبه حقوقی دارند یا جنبه کیفری. اما این ها چه تفاوتی با هم دارند؟
وکیل املاک، وکیل متخصص – آیا دعاوی ملکی جنبه حقوقی دارند یا کیفری؟ همین قدر بدانید آن دسته از دعاوی ملکی که جنبه حقوقی دارند از طریق مراجعه مستقیم به دادگاه حقوقی پیگیری می شوند. در دعاوی حقوقی، دادسرا وجود ندارد و همه چیز در همان دادگاه مطرح و مورد رسیدگی قرار می گیرد . اما در مورد آن دسته از دعاوی ملکی که جنبه کیفری دارند، باید گفت این دعاوی ابتدا از طریق مراجعه به دادسرا و طرح شکایت از سوی شاکی  آعاز می شود . بعد از انجام مراحل تحقیق و بررسی و به اصطلاح انجام دادرسی، در مرحله بعد، پرونده به دادگاه می رود. دعوای کیفری از این نظر مهم و با اهمیت تر به نظر می رسد که علاوه بر جنبه خصوصی جرم ، جنبه عمومی جرم در آن حائز اهمیت است. در صورت محکومیت متهم در این نوع از دعوا، با گذشت شاکی پرونده مختومه نمی شود و مجازات در انتظار فرد محکوم خواهد بود.
لیست دعاوی ملکی
دعاوی ملکی بسیار زیاد و پر تعدد هستند. لیست برخی دعاوی را ما در بخش هایی از این سایت قرار داده ایم. علاقه مندان می توانند به آنها مراجعه نمایند. همچنین مقالات متعددی در مورد آنها نگارش شده است. متقاضیان می توانند برخی از آن ها را در فهرست مقالات این سایت بیابند و مورد مطالعه قرار دهند. وکیل متخصص دعاوی ملکی همه این دعاوی را مورد رسیدگی قرار می دهد.
دسته بندی دعاوی ملکی
اگر بخواهیم دعاوی  را که وکیل املاک و متخصص دعاوی ملکی مورد رسیدگی قرار می دهد، طبقه بندی نماییم، می توانیم آن ها را اینگونه معرفی کنیم:
 1. دعاوی الزام آور
این دعاوی از نوعی است که در آن، محکوم یا خوانده ملزم به انجام یک عمل قانونی و الزام آور می شود:

1.1. الزام به تنظیم سند رسمی
2.1. الزام به تنظیم سند اعیانی
3.1. الزام به اخذ پایان کار
4.1. الزام به اخذ صورت مجلس تفکیکی
5.1. الزام به ثبت رسمی تقسیم نامه دعاوی حقوقی
6.1. الزام به فک رهن
7.1. الزام به ایفای تعهد مبنی بر احداث بنا
8.1. الزام به رفع تصرف عدوانی
9.1. الزام به رفع مزاحمت
10.1. الزام به ممانعت از حق
11.1. الزام به تحویل ملک
12.1. الزام خریدار به تخلیه و استرداد ملک
13.1. الزام به تنظیم سند پیش فروش ملک
14.1. الزام به اخذ بیمه نامه، موضوع ماده 9 قانون پیش فروش
15.1. الزام به تنظیم سند رسمی وکالت کاری
16.1. الزام سازنده به اخذ بیمه های توافق شده در قرارداد
17.1. الزام سازنده به اخذ پروانه تخریب و نوسازی
18.1. الزام مالک به ارایه اصل سند مالکیت
19.1. الزام به پرداخت بدهی های ملک
20.1. الزام به تجمیع املاک موضوع مشارکت
21.1. الزام مالک به تخلیه و تحویل ملک
22.1. الزام به تحویل مورد اجاره به مستاجر
23.1. الزام موجر به انجام تعمیرات اساسی عین مستاجره
24.1. الزام مستاجر به رفع ممانعت جهت تعمیر ملک
25.1. الزام موجر به پرداخت و استرداد ودیعه
26.1. الزام به تنظیم سند رسمی اجاره
27.1. الزام به تنظیم سند صلح حق کسب و پیشه و تجارت
2. دعاوی نیازمند اثبات حق
این دعاوی که مستلزم اثبات یک حق از طرف خواهان است عبارتند از : اثبات مالکیت ملک ، اثبات حق انتفاع ، اثبات حق ارتفاق
برای پیگیری دعاوی ملکی خود همواره بررسی های دقیق انجام دهید.
3. دعاوی که خواهان ، تایید آن را از دادگاه می خواهد
در این مورد حداقل 22 نوع دعوا را می توان مطرح نمود. لیست این دعاوی در زیر مورد اشاره قرار گرفته است:
1.3. تأیید بطلان معامله به جهت فضولی
2.3.تأیید بطلان معامله به دلیل حجر
3.3. تأیید بطلان معامله به دلیل نامشروع بودن جهت
4.3. تأیید بطلان قرارداد به جهت در رهن بودن
5.3. تأیید فسخ قرارداد به جهت خیار تخلف شرط
6.3. تأیید فسخ قرارداد به جهت شرط خیار
7.3. تأیید فسخ قرارداد به جهت خیار عیب
8.3. تأیید فسخ قرارداد به جهت غبن فاحش
9.3. تأیید فسخ قرارداد به جهت خیار تبعیض صفقه
10.3. تأیید فسخ قرارداد به جهت تدلیس
11.3. تأیید فسخ معامله به قصد فرار از دین
12.3. تأیید انفساخ قرارداد
13.3. تأیید رجوع از هبه
14.3. تائید اخذ به شفعه
15.3. تائید فسخ قرارداد به جهت خیار تاخیر ثمن
16.3. تائید فسخ قرارداد به جهت کسری یا مازاد مساحت
17.3. تائید بطلان قرارداد
18.3. تایید و اثبات وقوع بیع پیش فروش به دلیل فسخ قرارداد مشارکت در ساخت
19.3. تائید فسخ قرارداد پیش فروش به دلیل کسری مساحت
20.3. تائید فسخ قرارداد پیش فروش به علت عدم پرداخت اقساط بها یا عوض قراردادی
21.3. تایید و اثبات وقوع بیع
22.3. تائید بطلان قرارداد اجاره به دلیل از بین رفتن عین و یا منافع ملک
4. دعاوی اعتراضی :
این نوع دعاوی مربوط به شخص ثالث(که نقشی در دعوا نداشته) اما منجر به ضرر و زیان به حقوق وی شده، می باشند. این دعاوی عبارتند از:  اعتراض ثالث نسبت به توقیف ملک ، اعتراض ثالث نسبت به حکم ، اعتراض به تصمیم واحد ثبتی در خصوص افراز
5. دعاوی که خواهان، درخواست ابطال سند و رای داور را دارد:
این دعاوی عبارت خواهند بود از: ابطال سند رهنی ، ابطال سند رسمی انتقال و ابطال رأی داوری
6. دعاوی مربوط به تخلیه ملک
دعاوی مرتبط با تخلیه ملک عبارتند از: تخلیه به جهت انتقال به غیر ، تخلیه به جهت تعدی و تفریط ، تخلیه به جهت تغییر شغل ، تخلیه به جهت عدم پرداخت اجاره بها ، تخلیه به جهت تخریب و نوسازی ، تخلیه به جهت نیاز شخصی ، تخلیه به جهت نیاز به سکونت ، خلع ید ، تخلیه ید
7. سایر دعاوی حقوقی
عبارتند از: قلع و قمع بنای غیر مجاز ، افراز ملک توسط دادگاه ، دستور فروش ملک مشاع ، توقیف عملیات اجرایی ثبت و ابطال اجراییه ثبت ، استرداد ثمن معامله ، تجویز انتقال منافع ، تعدیل اجاره بها .
دعاوی ملکی کیفری
دعاوی کیفری در امور ملکی نسبت به دعاوی حقوقی بسیار کم تعداد هستند. بنابراین می توان دریافت گه بیشتر دعاوی از طریق مراجعه به دادگاه حقوقی قابل پیگیری هستند. برخی دعوای ملکی کیفری را می توان در موارد زیر مظرح نمود:
فروش مال غیر برای اموال غیر منقول، ، جعل و استفاده از سند مجعول، کلاهبرداری در خرید و فروش املاک، تخریب املاک غیر و ….
دعاوی ملکی یا وکیل دیوان عدالت اداری علیه سازمان ها و نهادهای دولتی
علاوه بر دعاوی مورد نظر، برخی دعاوی ملکی به طرفیت یا علیه سازمان های دولتی مطرح می شوند. برای حل پرونده های مورد نظر، باید وکیل دیوان عدالت اداری در این مورد اقدام نماید. مراجعه به دیوان عدالت اداری در این موارد اجتناب ناپذیر است.
با آرزوی موفقیت برای وب سایت ( منبع ) گروه ملکی اداری MelkiEdari