کد: 7029

450 متر دامداری در فضای 2600 متری قائمشهر مازندران دامداری ساخت 1400 دارای مجوز بهره برداری فضای سوله در مکان 2600 متری با ویلا

کد: 7281

1000 متر دامداری در حصارشالپوش ملارد 400 متر بهاربند سرپوشیده چهاردیواری بلند 2 عدد اتاق نگهبانی و انبار علوفه امکانات کامل برای دامداری
ودیعه: 30,000,000 - اجاره: 10,000,000 تومان

صفحه 1 از 1